Betekenis van PES methode, welke criteria worden er gesteld en wat betekenen de letters P E S?


Wat houden de letters P, E, en S eigenlijk in? De P staat voor Problem, probleem, klachten, gezondheidsverstoringen en de reactie van de patiёnt op de ziekte. De E staat voor Etiologie, de ziekteoorzaak en de samenhangende factoren. En tenslotte de S. De letter S staat voor Signs, aanwijzingen en signalen en Symptoms, de waarneembare verschijnselen. [http://www.zorgprotocollen.nl/termen.htm]

De PES methode wordt gebruikt om een verpleegkundige diagnose te stellen. Aan de PES methode worden de volgende criteria gesteld: Het probleem en de etiologie specifiek omschrijven, volgens de RUMBA eisen. Dit moet voordat je de verschijnselen en symptomen toevoegt. Het doel is dat na het specifiek omschrijven van het probleem en de etiologie de gezondheidstoestand van de client duidelijk wordt door het opsommen van verschijnselen en symptomen.


De symptomen van de pati
ёnt kunnen een goede indicatie geven bij het plannen van de interventies; het is dus belangrijk dat ze allemaal opgeschreven zijn.

De PES-methode is een feitelijke diagnose, dat bestaat uit twee delen; het probleem en de etiologie.
Je kunt de PES structuur niet gebruiken bij multidisciplinaire problemen omdat het meestal om dreigende problemen gaat. De patiënt heeft de kenmerken en symptomen niet – jij observeert om te zien of ze verschijnen.